Wat zijn kenmerken van PDD-NOS?

Om de kenmerken van PDD-NOS te begrijpen is het handig om eerst helder te hebben wat PDD-NOS is. Wat is PDD-NOS? PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified. PDD-NOS valt onder de vijf autistismespectrum stoornissen en wordt ook aangeduid als 'atypische persoonlijkheidsstoornis'. atipische PDD' of 'atypische autisme'.

Simpeler gezegd is PDD-NOS is een ontwikkelingsstoornis waarbij het kind/volwassene vaak grote moeite heeft met de sociale interactie en communicatie met anderen. Diverse kenmerken van PDD-NOS kunnen soms milder of heftiger zij dan de kenmerken van de autist. De kenmerken van een kind/volwassene met PDD-NOS zitten zowel op het sociale als het communicatie vlak.

Sociale en communicatieve kenmerken

Kinderen en volwassenen met PDD-NOS kunnen de volgende sociale kenmerken hebben:

Zie ook onderstaande links:
- pdd nos kenmerken kind
- pdd nos bij volwassenen

Raadpleeg altijd een psychiater of een psycholoog voordat u verdere concrete conclusies en acties onderneemt.