PDD-NOS Kenmerken bij Kinderen

PDD-NOS bij kinderen kan communicatieve en sociale moeilijkheden met zich mee. Diverse algemene kenmerken zijn opgesomd in pdd nos kenmerken. Nu kunnen we de vertaalslag naar kinderen.

Nieuwe vrienden maken en vriendschappen onderhouden gaat vaak stroef bij kinderen met PDD-NOS. Ze zijn vaak ook onzeker om als eerste hun hand om te steken in de klas. Ze kunnen lastig in de klas zijn en onrust veroorzaken doordat ze zo koppig en driftig kunnen gedragen. Kenmerkend is ook dat ze netjes aan alle schoolregels willen houden en op school presteren ze vaak onder hun intelligentieniveau. In hun hobbies kunnen ze bovendien erg star zijn.
Wanneer het kind steeds meer in aanraking komt met anderen, zullen de problemen zich ook sneller openbaren.

 

Gebruiksaanwijzing voor Ouders met een kind met PDD-NOS

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in een "gebruiksaanwijzing" over hoe om te gaan met PDD-NOS kinderen, kunnen deze gratis downloaden, klik hier voor pdf (rechtermuisknop -> opslaan als...). Deze gebruiksaanwijzing is gemaakt op de afdeling kliniek kinderpsychiatrie van het Academisch Ziekenhuis te Utrecht.

Zie ook onderstaande links:
- pdd nos bij volwassenen

Raadpleeg altijd een psychiater of een psycholoog voordat u verdere concrete conclusies en acties onderneemt.